FalloutX
Menu

  - Main
  - Screenshots
  - Koncept
  - Download

SourceForge.net Logo


falloutx-18-12-06-22:39.rar (10.8MB) - Ładuje mapy i wyświetla je. Zawiera trzy mapy z Fallouta 2 żebyście nie musieli sami niczego rozpakowywać z master.dat. Koniecznie przeczytajcie readme.txt.
Copyright 2006 by reinhold